Làm chủ thông tin thế giới số

Đào Anh Tuấn

Viết bởi:

Đào Anh Tuấn

Đăng ngày:

18/4/2022

Làm chủ thông tin thế giới số

Chúng ta có thể nhanh chóng truyền tải tất cả thông tin từ thế giới thông tin trên mạng internet vào hệ thống Total Alignment trong Notion.

Sau đó, chúng ta có thể ứng dụng phương pháp cấu trúc PARA để sắp xếp thông tin này vào 1 dự án cụ thể, 1 khu vực trách nhiệm, hay 1 mối quan tâm.

Lý do chúng ta cần phân bố như vậy là vì:

  • Khi chúng ta có cơ hội tiếp cận với thông tin mà chúng ta đang cần, hoặc quan tâm, thì bộ não tiềm thức lập tức phát tín hiệu (chúng ta có cảm giác là chúng ta cần lưu tư liệu này) và bằng phương pháp này chúng ta chớp được tư liệu quý giá này
  • Chúng ta mong muốn là khi cần chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại tư liệu đã lưu, vì vậy chúng ta đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào ta sẽ cần tham khảo tư liệu này? là 1 dự án hay là khi chúng ta rà soát 1 khía cạnh trong cuộc sống? Anh bạn trong tương lai hẳn sẽ rất vui mừng vì chúng ta đã sắp xếp sẵn các tư liệu cho anh ấy để anh ấy nhanh chóng thực hiện và tạo ra kết quả thay vì đi tìm kiếm lung tung

Tải ứng dụng Save to Notion.

https://www.notioneverything.com/tools/save-to-notion

Các bạn click vào đường link này để tải Biểu Mẫu này về nhé. It's free!

Các bạn xem Tuấn thực hành nhé.

Đăng ký nhận bài viết mới

Nhận bài viết mới qua email

Các bài viết liên quan khác