Thiết kế ý tưởng cho Fitness checker app

Đào Anh Tuấn

Viết bởi:

Đào Anh Tuấn

Đăng ngày:

5/6/2022

Thiết kế ý tưởng cho Fitness checker app

Các bạn có thể mua 1 cái app để quản lý quá trình tập luyện riêng của mình trên App store.

Nhưng do Tuấn đang chủ định the đuổi 1 chế độ tập luyện do mình nghiên cứu nên không có cái app sẵn có nào có thể ứng dụng đầy đủ được chương trình này.

Thế là Tuấn phải bắt tay vào thiết kế riêng cho mình 1 cái app cho fitness checker.

Notion là 1 công cụ tuyệt vời, và có thể giúp chúng ta từ 1 người Non-IT như Tuấn có thể tự xây dựng cho mình 1 cái app.

Quan trọng hơn nữa, kết hợp với các module khác như Total Alignment, thì Tuấn đang có 1 cái app để Quản lý cuộc sống của mình rồi.

Đăng ký nhận bài viết mới

Nhận bài viết mới qua email

Các bài viết liên quan khác